Je těžké žít s psychiatrickou nemocí.
Je těžké žít dlouhodobě s jakoukoliv nemocí.
Je těžké žít dlouhodobě s jakoukoliv bolestí.
----------------------------------------------------
Je těžké chodit roky na terapie.
Je těžké chodit roky na charismatické modlitby a ke svátostem. 
Je těžké chodit roky zpět s úlevou pouze malou.
----------------------------------------------------
Je těžké den za dnem mít neustále vůli jít dál.
Je těžké to nevzdávat.
Je těžké hledět jinam než do sebe.
----------------------------------------------------
Věřit v Ježíše vítězného, který dělá mocné činy a zázraky a chce Tvou úlevu?
Věřit v Toho jež přišel za vdovou ze Sarepty, ale další vdovy, které to potřebovaly stejně nutně minul?
----------------------------------------------------
1)Čekat na zázrak?
2)Přijmout nemoc jako fakt, se kterým budu žít já i moji blízcí?
----------------------------------------------------
Pan eN řekl: Jít cestou 2 a čekat, že se stane 1.
Paní eM řekla: Možná se Bůh ostýchá a bojí nám dát hned uzdravení, možná bychom ho neunesli. A tak až se cestou obrousíme jako oblázek omývaný vodou .. On přistoupí a dá zázrak.

Spoiler: KURVA! Je to těžký Bože, je to strašně těžký. Já vím Tobě mám co říkat .. Ale tak mi vytrhni z hlavy všechny ty představy o tom, jak máš jednat, o tom, jakej má být život, o tom kdo jsem... Já potřebuji Tvou milost. Milost nést Pravdu o tom všem, milost nést bolest .. Milost tu bolest umět svěřit druhému, milost dát sebe, polámanou ... Amen, DOPRDELE, AMEN!