Milý pane Bože,

tak to vidíš. Cejtím se slabá, protože já se přece tolik snažila. A v tom to prej není. A moje běsnící mysl bolí. Vysiluje. Jakoby se přerušila dráha mezi myslí a srdcem. Prej "za to může" nefunkční tátovství. Disociace.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stát se opravdu nejmenší a nejprostší. Ale ne podle svých představ, kterých se pak chytím a jsem urputná.
Vzdát se představy manželství, vzdát se představy zasvěceného života, to není proč jsem tu.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Život. Být otevřená životu a pro život. Ve všech jeho podobách. Jeho podobách. Vzdát se toho, co bych si měla přát. Vzdát se kontroly and svými tužbami. Neptat se. nehledat své místo usilovně a sveřepě. Neinterpretovat. Být. V tom nejzazším a nejradikálnějším smyslu slova. Jako dítě. Jen.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chytit se Otcova krku, obejmout Jej a nechat Ho být. Ho činit. Ať On přijde a dá, udělá, postará se. Nehledat hlubší a ještě hlubší věci, ale ryzost. Neanalyzovat. Se. Nedávat si podobu. Být podobou. K obrazu stvořená. Být nádobou.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nevynucovat si na Bohu slova. Ho nelze přinutit. Ta-ti. Ta-ti.Ta-ti. To bude moje modlitba.Můj úkon vůči Němu. Všechny formy jednou pominou. Zbudou jen obsahy.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Smyslem a naplněním života nejsou děti, rodina, vztahy, ani žádná služba a v posledku ani modlitba, ani krása. To, ale neznamená, že jsou bezcenné. Ba naopak. Jsou svatyní, chrámem, Bůh je tolik potřebuje. Potřebuje je pro svůj život.Aby mohl být Im Anu El.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pro Boha není nic malé. Nic se neztrácí. Nezvolené těžkosti obětovat, protože nic se v tomhle světě neztrácí! Bůh je Bohem zbytečností, maličkostí, marnivostí. Okouzluje zcela svobodně, jako dar. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Čím je něco prostší a bezvýznamnější tím víc je to Bůh. Sedí s dědou co vyprácí vnukům o vlacích. A taky poslouchá.