Možná Bůh nechce, abychom byli uzdraveni.

Ale určitě nechce, abychom trpěli.

-------------------------------------------------------------

A když už trpíme a krví potící se žadoníme u prahu paláce našeho Živého Boha o uzdravení.

Tak dostaneme své vysvobození v tom, že se na nás naplňuje zaslíbení...

"na svém těle doplňuji to, co je třeba do plné míry Kristových útrap"

a pokud je to skutečně třeba, tak můžeme sami sebe chápat jako lidské hlubiny s nesmírným úkolem pro Boží království.

--------------------------------------------------------------

Možná proto mlčí a možná žadoníme o zcela vedlejší věc.

Boží plán spásy, zdá se,

může být jiný.

---------------------------------------------------------------

Možná Bůh nechce, abychom byli uzdraveni,

protože je třeba přiložit chorý pahýl k dílu.

--------------------------------------------------------------

Tak vítej milý bratře a drahá sestro,

svět nic netuší a bezstarostní křesťané jakbysmet.

Máme úkol a je třeba začít.

---------------------------------------------------------------

Možná Bůh nechce, abychom byli uzdraveni,

ale čím jsem si zcela jistá je to, že nechce abychom trpěli.