Jestli něco fakt nemám ráda, pak je to to, když někdo o Panně Marii mluví jako o p(P)anence. Magor Jirous to tak někdy dělal, ale stejně. Říjen je zasvěcen Panně Marii a tak mě napadlo, pověsit sem několik Magorových povzdechů k Nebeské Matce.

(Ze sbírky Magorovy labutí písně)

"V říjnu pojedeš do Vydří.
V zářivém podzimním tom dni,
popros Panenku Marii:
Zahub tu stvůru hydří,
dřív než nás pohltí.
Nedej nám zahynouti.
Bělostná perletí lastury
na hrdlo stoupni nestvůry
a zašlápni ji do temnot,
zabij už nestvůru!
Veselá pak se bříška not
natřásat budou na kůru,
radostně jejich nožičky
poskakovat na varhanách.
Ach Panno Karmelská,
rozdrť v prach
kreaturu hydří.

Modli se v Kostelním Vydří.
Popros ať svatá Panna,
leviatana zmaří."

-----

" Panně Marii s děťátkem
adnělé drží roucha lem
nad zaroseným trávníkem
Slunce skryté za obzorem
růžový přísvit vrhá sem
tiše v červáncích pluje zem.

Pamětí mojí cedníkem
propadá se slib za slibem
tady v prostoru chrámovém
Milost máš Panno v srdci svém
odpusť mi prosím odpusť jen
že jsem takový jaký jsem."

-----

" Tak nevím když modlit se neumím
jestli modlitby skládat smím
nedbaje co si myslí Řím
k Panence Marii hovořím."

-----

Abychom si snad nemysleli, že byl Magor Jirous nějaký mariánský ctitel .. tak tady třeba jedna z jeho dalších tváří:

https://www.youtube.com/watch?v=OuB3JetNZvA