Je doba adventní, tak by se snad po katolicku slušelo o Vánocích tak trochu z opatrnosti mlčet a kontemplovat Pánovo přicházení, spíše než všechny tradice a zvyky, které doprovázejí tyto svátky. Nicméně mě tenhle článek tlačí jako kamínek v botě už nějakou dobu a to od chvíle, kdy mi moje kamarádka baptistka řekla, že se o Vánocích vzdává stromečku, pouštění skořápek, krájení jablíčka, lití olova, polibku pod jmelím a všech dalších obyčejů, které provázejí Vánoce nejednoho křesťana. A proč? Protože jsou to zvyky vzešlé vesměs z lidové pověrčivosti nebo dokonce pohanství, které jsme si akorát tak pěkně útulně usadili v tom čase koled, svařáku a rozzářených dětských očí.

Tradice stromečků pochází z pohanských dob, kdy jimi Keltové uctívali božstvo Slunce a Germáni prý zase boha Wotana. V počátcích křesťanské kultury pak plnily stromky ochranitelskou funkci domova. Ty malé lidové zvyky jako pouštění skořápek, házení pantoflí, rybí šupina, lití olova, ty všechny rámovaly Vánoce věštebami a odhalováním věcí budoucích. Kdo se vdá, kdo zemře, komu osud přinese peníze, komu štěstí a kdo odejde do dalekých krajin.

Možná to byli právě mučedníci z první Církve, kteří odmítali přijmout podobné zvyky kvůli jedinému Bohu a nedělat tak kompromisy s okolním světem, který s jasnou většinou tyto obyčeje praktikoval, třebas i jen ze zvyku a dědictví předchozích generací. I dnes jsou kvůli tomu v mnoha zemích křesťané pronásledováni.

Co kdybychom se ze solidarity k těmto našim bratřím a sestrám vzdali právě oněch příjemných a zavedených tradic, při kterých se cítíme tak nějak vánočně, protože prostě patří do naší (řekněme si to narovinu - dnes vesměs pohanské) kultury?

Nevím, jestli je tu někdo takovej hardcorovej křesťan, že odmítne třeba i stromeček (já to zřejmě nedám), ale třeba ano. Dobrou motivací by nám však k tomu vzdávání se mohli být současní mučedníci a obroda srdce s vírou v jediného Pána, mimo Nějž není štěstí, radost, plnost .. A v Jehož rukách jsme.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tohle je na psycho-kat nezvykle ulízlej článek. Pro zvědavce, zatím mě ambulantně zaléčili a po Novém roce budu zřejmě v zimě nastupovat do jedné pracovně/terapeutické komunity.