"A TO NEMLUVĚ O TICHU

BEZDŮVODNĚ SE ČERVENAJÍCÍCH ŠÍPKŮ!",

divoce zařval

a pod tíhou vlastní ozvěny,

...

uschl.