Krása už teď./Vidět oslavenou skutečnost, jako v zrcadle a v hádance. Už teď./ Tušit a hmatat s bázní, po slepu, potichu, se zatajeným dechem. Už teď./ Některý věci můžou vidět jen některý oči.Už teď./I takový je./ A bojí se to slov./ Tak se to jen chvěje, jako horký vzduch za poledne nad pšeničnými lány./ Všichni jsou v tu dobu schovaní doma./ Ven ke studni vycházejí jen ženy, co už byly tolika mužů./ Mohou to spatřit jen ony. Už teď./ Poznají totiž ve všem toho, kdo je žádá o vodu./ Už teď.