Na únavou horkém těle osychaly mokré šaty./ Jako když dohasínají poslední řežavé uhlíky v ohništi./ 
Vděčností stoupala a klesala hruď, klidným tempem přicházejícího spánku./ Oheň byl pro dnešek uhašen./ Ve snu stáčela z šatů poslední zbytky pampeliškového medu, i když na nich byly růže ...