Mohutnou rukou jí překryl ústa, aby nemohla křičet.
Strhl ji do potoka, u kterého stál, takže jí z vody čouhala jen špička nosu.
K nosním dírkám jí přiložil své vlasy, aby ji omámil.
Byl letní večer a chladivá voda toho potoka dávala jejímu unavenému tělu odpočinout ...

 

Starý odkvétající akát.