Měla jsem období tak velký vnitřní bolesti a prázdnoty, tak velký dekadence pramenící z odpornýho smradu všeho dobra kolem, že jsem se několik týdnů řezala do rukou. Ale ne tak obyčejně jako předtím. Největší úleva přicházela, když jsem se řezala u modlitby. U písní chval, u žalmů. Byl to jedinej prostředek k tomu, jak cítit, jak usnout, jak zakoušet zvláštní teplou něhu.

A tvoje narození? V den tvého narození nebyla odříznuta tvá pupeční šňůra, nebyla jsi umyta vodou, abys byla čistá, nebyla jsi potřena solí ani zavinuta do plenek. Žádné oko nad tebou nepojala lítost, aby ti aspoň něco z toho udělali ze soucitu s tebou. V den svého narození jsi byla pohozena v poli, protože jsi vzbuzovala hnus. (Ezechiel 16,4-5)

Měla jsem období tak velký vnitřní bolesti a prázdnoty, tak velký dekadence pramenící z toho, že mi vonělo Zlo a pohrdala jsem všemi, kteří hřešili v oblasti sexuality, pýchy, neodpuštění, hněvu, protože to jsou takové nijaké hříchy. Já chtěla Zlo pít každým pórem těla. Já byla to Zlo. 

Všem nevěstkám se dává dar, tys (já) však dávala dary všem svým milencům a odměňovala jsi (jsem) je za to, že k tobě(mně) vcházeli z celého okolí a smilnili s tebou (mnou).Tím se lišíš (liším) ve svém smilstvu od jiných žen, ani to po tobě(mně) žádná nevěstka neudělá, že dáváš(dávám) mzdu a nedává se mzda tobě (mně); to je ten rozdíl. (Ezechiel 16,33-34)

Když jsem se z toho odstavce nad touhle větou zpovídala nebohému (vlastně Bohému - ne bohému) knězi, který za mnou chodil domů na zpověď a s přijímáním, když jsem nebyla schopná úzkostí a bojem jít v neděli na mši, a taky z toho, jak pod vlivem nemoci a Lilith, bojuju s touhou se rozdat všem a pak s touhou si odřezat všechny nečistý místa těla. Tak tehdy mi zpocené, s mastnejma vlasama, když jsem nebyla od úzkosti téměř schopná přijmout eucharistii řekl nádhernou věc. 

"Jsi jedna z nejčistějších žen, který jsem kdy potkal. Právě skrze tohle prozařuje nejjasněji ten Tvůj dar čistoty od Hospodina.."

Umyl jsem tě vodou, smyl jsem z tebe tvoji krev a potřel jsem tě olejem.Tvé jméno proniklo mezi pronárody pro tvou krásu; byla dokonalá pro důstojnost, kterou jsem na tebe vložil, je výrok Panovníka Hospodina.(Ezechiel 16, 9,14)

Dneska jsem si na to vzpomněla, protože jsem celá špinavá.