Propletené prsty našich tolik nepodobných osudů. //

Někdo nás svázal tefilin umírajícího rebe. //

Kožené proužky z délek mých odmodlených růženců. //

Kožené proužky z délek všech rozkroků, které jsi v sobě Ty hostila. //

Kožené proužky stejně znějící prázdnoty. //

Naše prsty se jednou vsáknou. //

Jako ranní jinovatka do nepolíbených bradavek. //

Tefilin pak sklouznou a odplazí se tam, odkud přišly. //

Po nás jen potopa nevykonaných dober. //

Po rebem nejinak. //