Už nějakou dobu si ve svých zbožných pokusech pozdvihat svou mysl ze zasrané deprese snažím před očima držet příklad "mých" světců, kteří trpěli (zvoleně či nezvoleně) a prosit je o přímluvu. Píši "mých", protože jsem se zrovna s těmito v různě těžkých chvílích života nějak setkala. (O sv. Růženě jsem si jako malá týraná holčička četla v knize o svatých a dost mě děsila. Fosforeskujícího obrázku otce Pia jsem se zase vždycky v noci bála cestou kolem máminy postele na záchod (tak jsem si pak začala zjišťovat, kdo tento fousatý hrůzák je..) Ten citát Matky Terezy mi zprostředkoval můj známej, co ve 34 letech umíral na rakovinu - dej mu Bůh nebe!) Tak jsem sepsala tyhle litanie pro ty, co jsou v různé hloubce ve sračkách jakéhokoliv původu...

------------------------------------------------------

Pane, smiluj se. (2x)
Kriste, smiluj se. (2x)

Pane, smiluj se. (2x)

 

Bože, náš nebeský Otče, smiluj se nad námi.

Bože Synu, Vykupiteli světa,

Bože Duchu svatý,

Bože v Trojici jediný,

 

Svatá Maria, Matko Boží, jejíž vlastní duší pronikl meč, oroduj za nás.

Svatá Růženo z Limy,

(Za připomenutí stojí i slova z jejího dopisu, v němž píše, že "Pán a Spasitel s nesrovnatelnou vznešeností řekl: Ať všichni vědí, že po soužení následuje milost; ať poznají, že bez břemene utrpení nelze dojít vrcholu milosti." A pak dodává, že cítila sílu, pod jejímž vlivem chtěla volat na všechny lidi v ulici: "Slyšte lidé, slyšte národy! Z Kristova pověření a jeho slovy vám připomínám: Musíme hromadit námahy na námahy, máme-li dosáhnout důvěrné účasti na Božím životě, slávy Božích dětí a dokonalého štěstí duše.")

Svatý apoštole Pavle,

("Od Židů jsem byl pětkrát odsouzen ke čtyřiceti ranám bez jedné,třikrát jsem byl trestán holí, jednou jsem byl kamenován, třikrát jsem s lodí ztroskotal, noc a den jsem jako trosečník strávil na širém moři.Častokrát jsem byl na cestách – v nebezpečí na řekách, v nebezpečí od lupičů, v nebezpečí od vlastního lidu, v nebezpečí od pohanů, v nebezpečí ve městech, v nebezpečí v pustinách, v nebezpečí na moři, v nebezpečí mezi falešnými bratřími,v námaze do úpadu, často v bezesných nocích, o hladu a žízni, v častých postech, v zimě a bez oděvu. A nadto ještě na mne denně doléhá starost o všechny církve. Je někdo sláb, abych já nebyl sláb spolu s ním? Propadá někdo pokušení, abych já se tím netrápil?Mám-li se chlubit, pochlubím se svou slabostí!") 2.Korintským 11,24-30

Svatý otče Pio,

("Snášejte těžkosti, nemoci a bolest, z lásky k Bohu a za obrácení ubohých hříšníků.")

Svatá Matko Terezo,

("Utrpení musí přijít, protože když se podíváš na kříž, hlava Mu visí dolů - chce Tě políbit - a má rozepjaté ruce - chce Tě obejmout. .. Utrpení, bolest, těžkosti, ponížení, pocity osamění, nejsou ničím jiným, než polibkem Ježíšovým. Znamením, že jsi přišel tak blízko, že Tě může políbit.")

Služebnice Boží, Aničko Zelíková,

21 koptských mučedníků z Libye,

Svatý Jane od Kříže,

... tolik přátel jde nám vstříct..malí, bezejmenní, přímluvci a prosebnice ...