Ten den poznal kněz hloubku mého hříchu. // Podle rychlosti, se kterou se vzdouvala a zase klesala rouška na svraštělých, nenamalovanych rtech. //  Tak palčivě, tak tiše.