A možná mohu s Ním žít v tom kousku Jeho srdce, v němž musel se už jen kousat do rtů. // Vidět z Něj to, co nespatří nikdo, kdo nepřišel ani o to, co nikdy neměl. // Setrvávat, neutíkat, pokoušet se usnout na Hrudi, kde tlačí žebra. // Kdo smí stanout na Hospodinově hoře? Zvyšte se prastaré brány! // Za pravdu mohu dát jen těm, kdo hledali v úzkosti. // Blais Pascal