A: Účastnit se skupinových sezení má velký terapeutický účinek: člověk nemá takový pocit odloučenosti a izolace, jako když je sám.
B: Tím chcete říct, že je choré chtít být sám?